Moeilijk vervulbare vacatures

Een moeilijk vervulbare vacature uit zich vaak door een gebrek aan (gekwalificeerde) sollicitanten waardoor ze vaak langere perioden open blijven staan. De mogelijke gevolgen van moeilijk in te vullen vacatures uit zich vaak in toenemende werkdruk bij het huidige personeel.

Neem contact op

Moeilijk vervulbare vacatures

Wat verstaan wij hieronder?

Ruim 5 op de 10 bedrijven verwachten dat het steeds uitdagender wordt om vacatures in te vullen. Moeilijk vervulbare vacature uiten zich vaak door een gebrek aan (gekwalificeerde) sollicitanten waardoor vacatures vaak langere perioden open blijven staan. De mogelijke gevolgen van moeilijk in te vullen vacatures uit zich vaak in toenemende werkdruk bij het huidige personeel. Deze wervingsproblemen zijn voornamelijk te vinden in de zogeheten krapteberoepen.

Get Headhunted Group richt zich juist op de werkgevers die ondanks hun enorme inspanning hun vacature niet ingevuld krijgen en biedt hiervoor een extra uitbreiding van hun wervingstraject aan om alsnog de vacature ingevuld te krijgen.

ONZE VISIE

Get Headhunted Group zoekt niet alleen op kwaliteiten, maar vooral ook of een kandidaat binnen uw cultuur past

Waarom zijn ze moeilijk?

Door de groeiende economie en de demografische ontwikkeling in Europa zal de komende jaren, in toenemende mate, een serieuze krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Er zullen hierdoor steeds meer krapteberoepen ontstaan. Werkgevers zullen dan steeds vaker creatieve oplossingen moeten bedenken om nog aan personeel te komen.

Vacatures die al geruime tijd openstaan (stukgedraaid) hebben vaak een onderliggende reden. Wij van de Get Headhunted Group zullen bij deze vacatures eerst kijken naar welke acties er gedaan zijn door de organisatie. In dit vooronderzoek zullen wij onderwerpen onder de loep nemen zoals;
– Wat wordt er specifiek gevraagd in de functieomschrijving?
– Wat is het huidige kennisniveau van deze discipline of techniek in uw sector?
– Hoe staat uw organisatie bekend op de arbeidsmarkt?
– Gaat het hier om een belangrijke, invloedrijke functie midden in een organisatie (vertrouwen)?

Uit ervaring merken wij op dat er, door deze schaarste, ook steeds hogere eisen gesteld worden aan nieuw personeel. De welbekende “het schaap met 5 poten” waarbij een kandidaat een specialisatie heeft aangevuld met meerdere disciplines, vakgebieden, opleidingsniveau, multilingual, leiderschap, locatie of een bepaalde persoonlijkheid moet bezitten.

Hoe lossen wij dit op?

Met behulp van ons netwerk, jaren lange ervaring op de arbeidsmarkt en ons unieke recruiting methodiek slagen wij er nog altijd in om geschikte kandidaten voor de functie te vinden.

Wij houden u op de hoogte van de bevindingen die wij opmerken uit de arbeidsmarkt om zodoende bij te sturen als het gaat om salariëring of andere criteria die de zoektocht belemmeren. Soms is het advies om het wervingsgebied te vergrootten en kennis buiten Nederland te werven.

Wij helpen u daarna bij de voorbereiding om de juiste persoon binnen te halen. Door samen met elkaar de wensen en ambities van de kandidaat vooraf te bespreken vergroten wij de kans op een succesvol onboarding proces. Iemand die gevraagd wordt voor een functie heeft een hele andere benadering nodig dan iemand die zelf solliciteert.