Interim Search

Get Headhunted Group de mogelijkheid om op interim-basis binnen korte tijd een gekwalificeerde kandidaat te plaatsen voor een bepaalde periode, zodat het tijdelijke gemis kan worden opgevangen. Op deze manier heeft u de tijd om te zoeken naar een geschikte vaste medewerker en de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

Neem contact op

Interim Search

Voor wie?

Als organisatie is het belangrijk om voorbereid te zijn op toekomstige uitstroom van talent op cruciale sleutelposities. Wordt er al nagedacht over het vinden van de juiste opvolgers? Deze vragen houden HR-managers bezig.

Volgens CBS-gegevens wordt verwacht dat het aantal werkenden tussen 2010 en 2040 zal dalen van 60% tot 55% van de beroepsbevolking. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar draagt enigszins bij aan het temperen van deze daling. De eerste groep babyboomers, geboren in 1946, gaat rond 2011 met pensioen. In 2040 zullen er naar verhouding één gepensioneerde zijn voor elke twee werkenden. Dit markeert het begin van een redelijk voorspelbare uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt.

Binnen familiebedrijven zien we bijvoorbeeld dat de gemiddelde zittingsduur van een directeur 22 jaar bedraagt, wat voldoende tijd biedt om opvolgers klaar te stomen. Bij andere bedrijven is dit gemiddelde aanzienlijk korter, ongeveer zeven jaar. De gemiddelde leeftijd van bestuurders in Nederlandse organisaties is 62 jaar.

Het vertrek van langdurige bestuurders op leeftijd is vaak voorspelbaar. Toch kan het voorkomen dat u plotseling geconfronteerd wordt met een onverwachte vacature voor een cruciale managementpositie. Voor dergelijke spoedgevallen biedt Get Headhunted Group de mogelijkheid om op interim-basis binnen korte tijd een gekwalificeerde kandidaat te plaatsen voor een bepaalde periode, zodat het tijdelijke gemis kan worden opgevangen. Op deze manier heeft u de tijd om te zoeken naar een geschikte vaste medewerker en de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

ONZE VISIE

Get Headhunted group zoekt niet alleen op kwaliteiten, maar vooral of een kandidaat binnen uw cultuur past

Werkwijze

Voor een interim kandidaat gelden de volgende punten:

1) Kandidaat kan kosteloos na een detacheringstermijn van 1040 uur (c.a. 6 maanden) overgenomen worden door uw organisatie.
2) Binnen 1040 uur is overname bespreekbaar (wervings-fee wordt verrekend)
3) Inhuur voor een periode korter of dan wel langer als 6 maanden is mogelijk.

Wij staan u graag te woord bij vragen of onduidelijkheden.