Interim Search

Heeft u als organisatie al zicht op de komende uitstroom van talent op cruciale sleutelposities? En wordt er al een plan gemaakt voor de juiste opvolgers? Belangrijke vragen die HR managers bezig houden.

Neem contact op

Interim Search

Voor wie?

Heeft u als organisatie al zicht op de komende uitstroom van talent op cruciale sleutelposities? En wordt er al een plan gemaakt voor de juiste opvolgers? Belangrijke vragen die HR managers bezig houden.

Uit cijfers van het CBS is de verwachting dat de beroepsbevolking zal dalen tussen 2010 en 2040 van 60% tot 55%. Deze daling wordt iets tegen gehouden door het verhogen van de pensioenleeftijd naar  67 jaar. De eerste groep babyboomers (geboren in 1946) zullen rond 2011 al met pensioen gaan. In 2040 zullen er voor elke twee werkenden één gepensioneerde staan. En dat is het startschot van een redelijk voorspelbare uitstroom van werkenden op de arbeidsmarkt.

Een goed voorbeeld wat je ziet binnen familiebedrijven is dat een gemiddelde zittingsduur van een directeur 22 jaar is. Wat redelijk genoeg tijd geeft om de opvolgers klaar te stomen. Dit gemiddelde is bij andere bedrijven aanzienlijk korter, namelijk rond de zeven jaar. De gemiddelde leeftijd van bestuurders in Nederlandse organisaties is 62 jaar.

Vertrek van lang zittende bestuurders die op leeftijd zijn, laat zich nog redelijk voorspellen. Toch kan het zo zijn dat voor een sleutel- of een managementpositie u opeens geconfronteerd wordt met een onverwachtse openstaande vacature.  Voor deze spoedgevallen heeft Get Headhunted Group een faciliteit om op interim basis binnen een korte tijd een gekwalificeerde kandidaat te plaatsen voor een bepaalde periode om het gemis op te vangen. Zo heeft u de tijd om te zoeken naar een goede vaste kracht om zorg te dragen voor de contiuniteit van uw organisatie.

ONZE VISIE

Get Headhunted group zoekt niet alleen op kwaliteiten, maar vooral of een kandidaat binnen uw cultuur past

Werkwijze

Voor een interim kandidaat gelden de volgende punten:

1) Kandidaat kan kosteloos na een detacheringstermijn van 1040 uur (c.a. 6 maanden) overgenomen worden door uw organisatie.
2) Binnen 1040 uur is overname bespreekbaar (wervings-fee wordt verrekend)
3) Inhuur voor een periode korter of dan wel langer als 6 maanden is mogelijk.

Wij staan u graag te woord bij vragen of onduidelijkheden.